RoháčekZjavenie9,9

Zjavenie 9:9

a maly pan­ciere jako želez­né pan­ciere, a zvuk ich krýdel ako hr­mot vozov mnoho koní, bežiacich do boja.


Verš v kontexte

8 a maly vlasy jako žen­ské vlasy, a ich zuby boly jako zuby ľvov; 9 a maly pan­ciere jako želez­né pan­ciere, a zvuk ich krýdel ako hr­mot vozov mnoho koní, bežiacich do boja. 10 A maly chvos­ty, podob­né škor­piónom, a žihad­lá boly v ich chvos­toch, a ich moc bola škodiť ľuďom päť mesiacov.

späť na Zjavenie, 9

Príbuzné preklady Roháček

9 a maly pan­ciere jako želez­né pan­ciere, a zvuk ich krýdel ako hr­mot vozov mnoho koní, bežiacich do boja.

Evanjelický

9 pan­ciere mali ako z ocele, zvuk ich krídel bol ako hr­kot mnohých voj­nových vozov, rútiacich sa do boja.

Ekumenický

9 Mali akoby želez­né pan­ciere a zvuk ich krídel bol ako hr­mot mnohých kon­ských vozov rútiacich sa do boja.

Bible21

9 Také měly pan­cíře jako pan­cíře ze že­leza a zvuk je­jich kří­del byl jako zvuk vozů, když množství koní běží do bo­je.