RoháčekZjavenie9,21

Zjavenie 9:21

ani neurobili po­kánia zo svojich vrážd ani zo svojich čarov ani zo svoj­ho smils­tva ani zo svojich krádeží.


Verš v kontexte

19 Lebo moc koní je v ich ús­tach a ich chvos­toch, lebo ich chvos­ty sú podob­né hadom a majú hlavy a nimi škodia. 20 A os­tat­ní ľudia, ktorí neboli po­bití ranami, ani ne­urobili po­kánia zo skut­kov svojich rúk, aby sa nek­laňali démonom a mod­lám, zlatým a striebor­ným, medeným a kamen­ným a dreveným, ktoré ne­môžu ani vidieť ani počuť ani chodiť; 21 ani neurobili po­kánia zo svojich vrážd ani zo svojich čarov ani zo svoj­ho smils­tva ani zo svojich krádeží.

späť na Zjavenie, 9

Príbuzné preklady Roháček

21 ani neurobili po­kánia zo svojich vrážd ani zo svojich čarov ani zo svoj­ho smils­tva ani zo svojich krádeží.

Evanjelický

21 a nekajali sa ani zo svojich vrážd, ani zo svoj­ho travičs­tva, ani zo svoj­ho smils­tva, ani zo svojich krádeží.

Ekumenický

21 A nekajali sa ani za svoje vraždy, ani za čarovanie, ani za smils­tvo, ani za krádeže.

Bible21

21 Neči­ni­li také pokání ze svých vražd ani ze svého ča­rování, ze svého smil­stva ani ze svých krá­deží.