RoháčekZjavenie8,8

Zjavenie 8:8

A druhý an­jel za­trúbil, a niečo jako veliký vrch, horiaci ohňom, bolo hodené do mora. A tretina mora sa ob­rátila na krv


Verš v kontexte

7 A pr­vý an­jel za­trúbil, a na­stalo krupobitie a oheň, čo bolo smiešané s kr­vou, a bolo to hodené na zem, a bola spálená tretina zeme, i tretina stromov zhorela, i všet­ka zelená tráva bola spálená. 8 A druhý an­jel za­trúbil, a niečo jako veliký vrch, horiaci ohňom, bolo hodené do mora. A tretina mora sa ob­rátila na krv 9 a zo­mrela tretina tvorov, ktoré sú v mori, ktoré majú dušu, i tretina lodí bola zkazená.

späť na Zjavenie, 8

Príbuzné preklady Roháček

8 A druhý an­jel za­trúbil, a niečo jako veliký vrch, horiaci ohňom, bolo hodené do mora. A tretina mora sa ob­rátila na krv

Evanjelický

8 Za­trúbil druhý an­jel. A do mora pad­lo niečo ako veľký, ohňom horiaci vrch. Tretina mora sa pre­menila na krv,

Ekumenický

8 Za­trúbil druhý an­jel: akoby bol veľký vrch roz­pálený ohňom vr­hnutý do mora. Tretina mora sa zmenila na krv,

Bible21

8 Když za­trou­bil druhý an­děl, jako by byla do moře vrže­na ve­liká oh­nivě planou­cí ho­ra. Třeti­na moře se ob­rá­ti­la v krev