RoháčekZjavenie8,6

Zjavenie 8:6

A sied­mi an­jeli, ktorí mali sedem trúb, pri­hotovili sa, aby trúbili.


Verš v kontexte

5 A potom vzal an­jel kadid­lo a na­pl­nil ho ohňom s ol­tára a hodil na zem, a po­vs­taly hlasy, a burácaly hromy, a b­lýs­kaly sa blesky, a bolo zemetrasenie. 6 A sied­mi an­jeli, ktorí mali sedem trúb, pri­hotovili sa, aby trúbili. 7 A pr­vý an­jel za­trúbil, a na­stalo krupobitie a oheň, čo bolo smiešané s kr­vou, a bolo to hodené na zem, a bola spálená tretina zeme, i tretina stromov zhorela, i všet­ka zelená tráva bola spálená.

späť na Zjavenie, 8

Príbuzné preklady Roháček

6 A sied­mi an­jeli, ktorí mali sedem trúb, pri­hotovili sa, aby trúbili.

Evanjelický

6 Sedem an­jelov, ktorí mali sedem trúb, sa pri­pravilo trúbiť.

Ekumenický

6 Sedem an­jelov, ktorí mali sedem poľníc, sa pri­pravilo trúbiť.

Bible21

6 Těch sedm an­dělů se sed­mi polnice­mi se pak připravi­lo k trou­bení.