RoháčekZjavenie8,5

Zjavenie 8:5

A potom vzal an­jel kadid­lo a na­pl­nil ho ohňom s ol­tára a hodil na zem, a po­vs­taly hlasy, a burácaly hromy, a b­lýs­kaly sa blesky, a bolo zemetrasenie.


Verš v kontexte

4 A vy­stúpil dym kadív s modlitbami svätých z ruky an­jela pred Bohom. 5 A potom vzal an­jel kadid­lo a na­pl­nil ho ohňom s ol­tára a hodil na zem, a po­vs­taly hlasy, a burácaly hromy, a b­lýs­kaly sa blesky, a bolo zemetrasenie. 6 A sied­mi an­jeli, ktorí mali sedem trúb, pri­hotovili sa, aby trúbili.

späť na Zjavenie, 8

Príbuzné preklady Roháček

5 A potom vzal an­jel kadid­lo a na­pl­nil ho ohňom s ol­tára a hodil na zem, a po­vs­taly hlasy, a burácaly hromy, a b­lýs­kaly sa blesky, a bolo zemetrasenie.

Evanjelický

5 a an­jel vzal kadidel­nicu, na­pl­nil ju ohňom z ol­tára a hodil ju na zem. A na­stali hromy, zvuky, bles­ky a zeme­trasenie.

Ekumenický

5 An­jel vzal kadidel­nicu, na­pl­nil ju ohňom z oltára a vr­hol na zem. Vtom na­stalo hr­menie, burácanie, bles­ky a zeme­trasenie.

Bible21

5 An­děl pak vzal tu ka­di­delnici, na­plnil ji ohněm z ol­táře a sho­dil ji na zem. Teh­dy na­staly hla­sy, hro­mo­bi­tí, blýskání a zemětřesení.