RoháčekZjavenie8,3

Zjavenie 8:3

A prišiel iný an­jel a po­stavil sa pri ol­tári a mal zlaté kadid­lo, a bolo mu dané mnoho kadiva, aby ho dal s mod­lit­bami všet­kých svätých na zlatý ol­tár, ktorý je pred trónom.


Verš v kontexte

2 A videl som tých sedem an­jelov, ktorí stoja pred Bohom, a dalo sa im sedem trúb. 3 A prišiel iný an­jel a po­stavil sa pri ol­tári a mal zlaté kadid­lo, a bolo mu dané mnoho kadiva, aby ho dal s mod­lit­bami všet­kých svätých na zlatý ol­tár, ktorý je pred trónom. 4 A vy­stúpil dym kadív s modlitbami svätých z ruky an­jela pred Bohom.

späť na Zjavenie, 8

Príbuzné preklady Roháček

3 A prišiel iný an­jel a po­stavil sa pri ol­tári a mal zlaté kadid­lo, a bolo mu dané mnoho kadiva, aby ho dal s mod­lit­bami všet­kých svätých na zlatý ol­tár, ktorý je pred trónom.

Evanjelický

3 Iný an­jel prišiel, po­stavil sa k ol­táru so zlatou kadidel­nicou a do­stal mnoho tymianu, aby ho pri­dal k mod­lit­bám všet­kých svätých na zlatý ol­tár pred trónom.

Ekumenický

3 Prišiel aj iný an­jel a po­stavil sa pred ol­tár so zlatou kadidel­nicou. Do­stal mnoho kadid­la, aby ho pri­dal k modlitbám všet­kých svätých na zlatý ol­tár, ktorý je pred trónom.

Bible21

3 Teh­dy přišel jiný an­děl se zla­tou ka­di­delnicí a po­stavil se k ol­táři. Bylo mu dáno množství ka­di­dla, aby je s mod­lit­ba­mi všech svatých po­ložil na zlatý ol­tář, který je před trůnem,