RoháčekZjavenie8,2

Zjavenie 8:2

A videl som tých sedem an­jelov, ktorí stoja pred Bohom, a dalo sa im sedem trúb.


Verš v kontexte

1 A keď ot­voril sied­mu pečať, na­stalo mlčanie na nebi jako za pol hodiny. 2 A videl som tých sedem an­jelov, ktorí stoja pred Bohom, a dalo sa im sedem trúb. 3 A prišiel iný an­jel a po­stavil sa pri ol­tári a mal zlaté kadid­lo, a bolo mu dané mnoho kadiva, aby ho dal s mod­lit­bami všet­kých svätých na zlatý ol­tár, ktorý je pred trónom.

späť na Zjavenie, 8

Príbuzné preklady Roháček

2 A videl som tých sedem an­jelov, ktorí stoja pred Bohom, a dalo sa im sedem trúb.

Evanjelický

2 Po­tom som videl sedem an­jelov, ktorí stáli pred Bohom a do­stali sedem trúb.

Ekumenický

2 Po­tom som videl sedem an­jelov, ktorí stáli pred Bohom a do­stali sedem poľníc.

Bible21

2 Pak jsem uvi­děl, jak těch sedm an­dělů, kteří sto­jí před Boží tváří, do­stalo sedm polnic.