RoháčekZjavenie8,13

Zjavenie 8:13

A videl som a počul jed­ného orla [an­jela], ktorý letel pro­stred­kom neba a hovoril veľkým hlasom: Beda, beda, beda tým, ktorí bývajú na zemi, pre os­tat­né zvuky trúby troch an­jelov, ktorí majú trúbiť.


Verš v kontexte

11 A meno hviez­dy je Palina, a tretina vôd sa ob­rátila na palinu, a mnoho ľudí zo­mrelo od vôd, lebo boly zhork­ly. 12 A štvr­tý an­jel za­trúbil, a uderená bola tretina sl­n­ca i tretina mesiaca i tretina hviezd, aby sa za­tmila ich tretina, a deň aby ne­svietil svoju tretinu a noc podob­ne. 13 A videl som a počul jed­ného orla [an­jela], ktorý letel pro­stred­kom neba a hovoril veľkým hlasom: Beda, beda, beda tým, ktorí bývajú na zemi, pre os­tat­né zvuky trúby troch an­jelov, ktorí majú trúbiť.

späť na Zjavenie, 8

Príbuzné preklady Roháček

13 A videl som a počul jed­ného orla [an­jela], ktorý letel pro­stred­kom neba a hovoril veľkým hlasom: Beda, beda, beda tým, ktorí bývajú na zemi, pre os­tat­né zvuky trúby troch an­jelov, ktorí majú trúbiť.

Evanjelický

13 Po­tom som videl a počul orla letiaceho stredom neba, ktorý volal mohut­ným hlasom: Beda, beda, beda tým, čo bývajú na zemi, pre os­tat­né zvuky trúb an­jelov, ktorí ešte majú trúbiť.

Ekumenický

13 Po­tom som videl a počul or­la, ako letí stredom neba a volá mohut­ným hlasom: Beda, beda, beda tým, čo bývajú na zemi, až za­znejú poľnice troch an­jelov, ktorí ešte ne­trúbili.

Bible21

13 Po­tom jsem uvi­děl, jak pro­středkem nebe letí jakýsi orel, a slyšel jsem ho hla­si­tě křičet: „Běda, běda, běda obyva­te­lům země! Ještě tři an­dělé mají za­trou­bit na své polnice!“