RoháčekZjavenie8,11

Zjavenie 8:11

A meno hviez­dy je Palina, a tretina vôd sa ob­rátila na palinu, a mnoho ľudí zo­mrelo od vôd, lebo boly zhork­ly.


Verš v kontexte

10 A tretí an­jel za­trúbil, a pad­la s neba veliká hviez­da, horiaca jako fakľa, a pad­la na tretinu riek i na pramene vôd. 11 A meno hviez­dy je Palina, a tretina vôd sa ob­rátila na palinu, a mnoho ľudí zo­mrelo od vôd, lebo boly zhork­ly. 12 A štvr­tý an­jel za­trúbil, a uderená bola tretina sl­n­ca i tretina mesiaca i tretina hviezd, aby sa za­tmila ich tretina, a deň aby ne­svietil svoju tretinu a noc podob­ne.

späť na Zjavenie, 8

Príbuzné preklady Roháček

11 A meno hviez­dy je Palina, a tretina vôd sa ob­rátila na palinu, a mnoho ľudí zo­mrelo od vôd, lebo boly zhork­ly.

Evanjelický

11 Tá hviez­da sa volá Palina. Tretina vôd sa pre­menila na palinu a mnoho ľudí zo­mrelo od vôd, lebo zhork­li.

Ekumenický

11 Tá hviez­da sa volá Palina. Tretina vôd sa zmenila na palinu a mnoho ľudí po­mrelo od vôd, lebo zhork­li.

Bible21

11 Jméno té hvěz­dy je Pe­lyněk. Třeti­na vod se teh­dy ob­rá­ti­la v pe­lyněk a mno­ho li­dí kvů­li těm vodám zemře­lo, ne­boť zhořk­ly.