RoháčekZjavenie8,10

Zjavenie 8:10

A tretí an­jel za­trúbil, a pad­la s neba veliká hviez­da, horiaca jako fakľa, a pad­la na tretinu riek i na pramene vôd.


Verš v kontexte

9 a zo­mrela tretina tvorov, ktoré sú v mori, ktoré majú dušu, i tretina lodí bola zkazená. 10 A tretí an­jel za­trúbil, a pad­la s neba veliká hviez­da, horiaca jako fakľa, a pad­la na tretinu riek i na pramene vôd. 11 A meno hviez­dy je Palina, a tretina vôd sa ob­rátila na palinu, a mnoho ľudí zo­mrelo od vôd, lebo boly zhork­ly.

späť na Zjavenie, 8

Príbuzné preklady Roháček

10 A tretí an­jel za­trúbil, a pad­la s neba veliká hviez­da, horiaca jako fakľa, a pad­la na tretinu riek i na pramene vôd.

Evanjelický

10 Za­trúbil tretí an­jel. A z neba pad­la veľká hviez­da, ktorá horela ako fakľa, a pad­la na tretinu riek a na pramene vôd.

Ekumenický

10 Za­trúbil tretí an­jel: z neba spad­la veľká hviez­da, ktorá horela sťa fakľa. Pad­la na tretinu riek a na pramene vôd.

Bible21

10 Když za­trou­bil třetí an­děl, spadla z nebe ve­liká hvěz­da hořící jako po­cho­deň a padla na třeti­nu řek a na pra­me­ny vod.