RoháčekZjavenie7,16

Zjavenie 7:16

Nebudú viacej lačnieť ani nebudú viacej žíz­niť, ani nebude na nich dorážať sl­n­ce ani nijaké hor­ko.


Verš v kontexte

15 Pre­to sú pred trónom Božím a svätos­lúžia mu dňom i nocou v jeho chráme, a ten, ktorý sedí na tróne, bude stániť nad nimi. 16 Nebudú viacej lačnieť ani nebudú viacej žíz­niť, ani nebude na nich dorážať sl­n­ce ani nijaké hor­ko. 17 Lebo Baránok, ktorý leží prostredkom trónu, ich bude pásť a bude ich vodiť k prameňom vôd života, a Bôh sot­rie každú slzu s ich očí.

späť na Zjavenie, 7

Príbuzné preklady Roháček

16 Nebudú viacej lačnieť ani nebudú viacej žíz­niť, ani nebude na nich dorážať sl­n­ce ani nijaké hor­ko.

Evanjelický

16 Nebudú viac hlad­ní ani smäd­ní, nebude dorážať na nich sln­ko ani horúčava,

Ekumenický

16 Nebudú už hladovať, nebudú mať ani smäd, nebude na nich dorážať sln­ko, ani nijaká horúčosť,

Bible21

16 Ne­bu­dou už nikdy hla­dovět ani žíznit, slun­ce ani horko je ne­spálí,