RoháčekZjavenie7,15

Zjavenie 7:15

Pre­to sú pred trónom Božím a svätos­lúžia mu dňom i nocou v jeho chráme, a ten, ktorý sedí na tróne, bude stániť nad nimi.


Verš v kontexte

14 A ja som mu po­vedal: Pane, ty vieš. A riekol mi: Toto sú tí, ktorí prišli z toho veľkého súženia a oprali svoje rúcha a zbielili ich v krvi Barán­kovej. 15 Pre­to sú pred trónom Božím a svätos­lúžia mu dňom i nocou v jeho chráme, a ten, ktorý sedí na tróne, bude stániť nad nimi. 16 Nebudú viacej lačnieť ani nebudú viacej žíz­niť, ani nebude na nich dorážať sl­n­ce ani nijaké hor­ko.

späť na Zjavenie, 7

Príbuzné preklady Roháček

15 Pre­to sú pred trónom Božím a svätos­lúžia mu dňom i nocou v jeho chráme, a ten, ktorý sedí na tróne, bude stániť nad nimi.

Evanjelický

15 Pre­to sú pred trónom Božím a slúžia Mu dňom i nocou v Jeho chráme. Sediaci na tróne ich bude za­tieňovať ako stan.

Ekumenický

15 Pre­to sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme; a ten, čo sedí na tróne, rozp­res­trie nad nimi svoj stan.

Bible21

15 Pro­to jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho chrá­mu dnem i no­cí. Ten, který sedí na trůnu, bude pře­bývat mezi ni­mi.