RoháčekZjavenie7,10

Zjavenie 7:10

a kričali velikým hlasom a hovorili: Spasenie nášmu Bohu, sediacemu na tróne, a Barán­kovi!


Verš v kontexte

9 Po­tom som videl a hľa, veliký zá­stup, ktorý ne­mohol ni­kto spočítať, z každého národa a zo všet­kých pokolení a ľudí a jazykov, ktorí stáli pred trónom a pred Barán­kom, ob­lečení v dl­hom bielom rúchu, a pal­my v ich rukách, 10 a kričali velikým hlasom a hovorili: Spasenie nášmu Bohu, sediacemu na tróne, a Barán­kovi! 11 A všet­ci an­jeli stáli okolo trónu a okolo starcov a okolo štyroch živých bytos­tí a pad­li pred trónom na svoju tvár a klaňali sa Bohu

späť na Zjavenie, 7

Príbuzné preklady Roháček

10 a kričali velikým hlasom a hovorili: Spasenie nášmu Bohu, sediacemu na tróne, a Barán­kovi!

Evanjelický

10 volali mohut­ným hlasom: Spasenie nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Barán­kovi!

Ekumenický

10 a mohut­ným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Barán­kovi.

Bible21

10 a hla­si­tě volali: „Spasení náleží naše­mu Bohu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi!“