RoháčekZjavenie6,16

Zjavenie 6:16

a vraveli vr­chom a skalám: Pad­nite na nás a pri­kryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne a pred hnevom Barán­ka,


Verš v kontexte

15 A kráľovia zeme, veľmoži, boháči, voj­vod­covia a moc­ní i každý sluha i každý slobod­ný skryli sa do jas­kýň a do skál vr­chov 16 a vraveli vr­chom a skalám: Pad­nite na nás a pri­kryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne a pred hnevom Barán­ka, 17 lebo prišiel ten veliký deň jeho hnevu, a kto môže ob­stáť?

späť na Zjavenie, 6

Príbuzné preklady Roháček

16 a vraveli vr­chom a skalám: Pad­nite na nás a pri­kryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne a pred hnevom Barán­ka,

Evanjelický

16 a volali vr­chom a bralám: Pad­nite na nás a skryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred hnevom Barán­kovým,

Ekumenický

16 A volali vr­chom a bralám: Pad­nite na nás a ukryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred hnevom Barán­ka,

Bible21

16 Teh­dy říka­li horám a skalám: „Padně­te na nás a skryj­te nás před Tím, jenž sedí na trůnu, a před hněvem Beránka!