RoháčekZjavenie6,13

Zjavenie 6:13

a nebes­ké hviez­dy padaly na zem, ako keď fík so seba mece svoje po­zdné nedoz­rel­ky, trasený od veľkého vet­ra.


Verš v kontexte

12 A videl som, keď ot­voril šies­tu pečať a hľa, po­vs­talo veľké zemetrasenie, a sl­n­ce sčer­nelo jako srs­tené vrece, a mesiac bol celý jako krv, 13 a nebes­ké hviez­dy padaly na zem, ako keď fík so seba mece svoje po­zdné nedoz­rel­ky, trasený od veľkého vet­ra. 14 A nebo ta pošlo jako svíjajúci sa knižný svitok. A každý vrch a os­trov sa po­hly so svoj­ho mies­ta.

späť na Zjavenie, 6

Príbuzné preklady Roháček

13 a nebes­ké hviez­dy padaly na zem, ako keď fík so seba mece svoje po­zdné nedoz­rel­ky, trasený od veľkého vet­ra.

Evanjelický

13 hviez­dy nebies pad­li na zem, ako keď figov­ník, zmietaný veľkým vet­rom, striasa zo seba figy;

Ekumenický

13 nebes­ké hviez­dy padali na zem, ako keď figov­ník zmietaný veľkým vet­rom zhadzuje svoje ne­zrelé zim­né plody.

Bible21

13 a ne­bes­ké hvěz­dy pa­daly na zem, jako když fí­kovník zmítaný velkým větrem shazuje své pozdní fíky.