RoháčekZjavenie5,8

Zjavenie 5:8

A keď vzal knihu, štyri živé bytos­ti a dvad­siati štyria star­ci pad­li pred Barán­kom majúc každý har­fu a zlatú čašu, pl­nú kadiva, čo sú mod­lit­by svätých,


Verš v kontexte

7 A prišiel a vzal knihu z pravice toho, ktorý to sedel na tróne. 8 A keď vzal knihu, štyri živé bytos­ti a dvad­siati štyria star­ci pad­li pred Barán­kom majúc každý har­fu a zlatú čašu, pl­nú kadiva, čo sú mod­lit­by svätých, 9 a spievali novú pieseň a hovorili: Hoden si vziať knihu a ot­voriť jej pečate, lebo si bol za­bitý a vy­kúpil si nás Bohu svojou kr­vou z každého po­kolenia a z každého jazyka, ľudu a národa

späť na Zjavenie, 5

Príbuzné preklady Roháček

8 A keď vzal knihu, štyri živé bytos­ti a dvad­siati štyria star­ci pad­li pred Barán­kom majúc každý har­fu a zlatú čašu, pl­nú kadiva, čo sú mod­lit­by svätých,

Evanjelický

8 A keď vzal knihu, štyri bytos­ti a dvad­saťštyri starších pad­lo pred Barán­kom. Každý mal citaru a zlaté čaše pl­né tymianu, to jest mod­litieb svätých,

Ekumenický

8 A po­tom, čo ju vzal, štyri bytos­ti a dvad­saťštyri starších pad­lo pred Barán­kom. Všet­ci mali citary a zlaté čaše pl­né kadid­la, čo sú mod­lit­by svätých.

Bible21

8 a jakmi­le ji vzal, ty čtyři bytosti a těch čtyři­a­dvacet starců padlo před Beránkem na ko­le­na. Každý měl loutnu a zlaté mis­ky plné ka­di­del, což jsou mod­lit­by svatých