RoháčekZjavenie5,13

Zjavenie 5:13

A každé stvorenie, ktoré je na nebi a na zemi a pod zemou a na mori, a všet­ko, čo je v nich, počul som hovoriť: Sediacemu na tróne a Barán­kovi dob­rorečenie a česť a sláva a sila na veky vekov.


Verš v kontexte

12 ktorí hovorili veľkým hlasom: Hoden je Baránok, ten za­bitý, vziať moc a bohat­stvo a múd­rosť a vládu a česť a slávu a dob­rorečenie. 13 A každé stvorenie, ktoré je na nebi a na zemi a pod zemou a na mori, a všet­ko, čo je v nich, počul som hovoriť: Sediacemu na tróne a Barán­kovi dob­rorečenie a česť a sláva a sila na veky vekov. 14 A štyri živé bytos­ti vravely: Ameň. A dvad­siati štyria star­ci pad­li a klaňali sa živému na veky vekov.

späť na Zjavenie, 5

Príbuzné preklady Roháček

13 A každé stvorenie, ktoré je na nebi a na zemi a pod zemou a na mori, a všet­ko, čo je v nich, počul som hovoriť: Sediacemu na tróne a Barán­kovi dob­rorečenie a česť a sláva a sila na veky vekov.

Evanjelický

13 A všet­ko tvor­stvo na nebi, na zemi, pod zemou, na mori a všet­ko, čo je v nich, počul som volať: Sediacemu na tróne a Barán­kovi dob­rorečenie, česť, sláva i vláda na veky vekov!

Ekumenický

13 A všet­ko tvor­stvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všet­ko, čo je v nich, som počul volať: Sediacemu na tróne a Barán­kovi dob­rorečenie, česť, sláva a vláda na veky vekov.

Bible21

13 Také všech­no stvoření, které je na ne­bi, na ze­mi, pod zemí i v moři, všech­no, co je v nich, jsem slyšel volat: „Sedícímu na trůnu a Berán­kovichvá­la a čest, sláva i vláda­na věky věků!“