RoháčekZjavenie5,12

Zjavenie 5:12

ktorí hovorili veľkým hlasom: Hoden je Baránok, ten za­bitý, vziať moc a bohat­stvo a múd­rosť a vládu a česť a slávu a dob­rorečenie.


Verš v kontexte

11 A videl som a počul hlas mnohých an­jelov okolo trónu a okolo živých bytos­tí a okolo starcov. A ich počet bol myriady myriád a tisíce tisícov, 12 ktorí hovorili veľkým hlasom: Hoden je Baránok, ten za­bitý, vziať moc a bohat­stvo a múd­rosť a vládu a česť a slávu a dob­rorečenie. 13 A každé stvorenie, ktoré je na nebi a na zemi a pod zemou a na mori, a všet­ko, čo je v nich, počul som hovoriť: Sediacemu na tróne a Barán­kovi dob­rorečenie a česť a sláva a sila na veky vekov.

späť na Zjavenie, 5

Príbuzné preklady Roháček

12 ktorí hovorili veľkým hlasom: Hoden je Baránok, ten za­bitý, vziať moc a bohat­stvo a múd­rosť a vládu a česť a slávu a dob­rorečenie.

Evanjelický

12 Volali mohut­ným hlasom: Hoden je Baránok za­bitý vziať moc, bohat­stvo, múd­rosť, silu, česť, slávu aj dob­rorečenie!

Ekumenický

12 Volali mohut­ným hlasom: Hoden je Baránok, ktorý bol za­bitý, prijať moc, bohat­stvo, múd­rosť, silu, česť, slávu a dob­rorečenie.

Bible21

12 a vo­la­li mo­cným hlasem: „Hoden je ten za­bi­tý Beránek při­jmout moc a bo­hatství, moud­rost a sílu, slávu, chválu a čest!“