RoháčekZjavenie4,3

Zjavenie 4:3

A ten, ktorý to sedel na tróne, bol na po­hľad podob­ný kameňu jas­pisu a sar­disu, a dúha bola vôkol trónu, na po­hľad podob­ná smarag­du.


Verš v kontexte

2 A hneď som bol v duchu. A hľa, trón stál na nebi, a na tróne k­tosi sediaci. 3 A ten, ktorý to sedel na tróne, bol na po­hľad podob­ný kameňu jas­pisu a sar­disu, a dúha bola vôkol trónu, na po­hľad podob­ná smarag­du. 4 A okolo trónu s­tálo dvadsaťštyri trónov, a na trónoch som videl dvad­saťštyri star­cov, sediacich, ob­lečených v bielych rúchach, a na svojich hlavách mali zlaté koruny.

späť na Zjavenie, 4

Príbuzné preklady Roháček

3 A ten, ktorý to sedel na tróne, bol na po­hľad podob­ný kameňu jas­pisu a sar­disu, a dúha bola vôkol trónu, na po­hľad podob­ná smarag­du.

Evanjelický

3 Sediaci bol na po­hľad podob­ný kameňu jas­pisu a kar­ne­olu a vôkol trónu bola dúha podob­ná smarag­du.

Ekumenický

3 Podobal sa jas­pisu a kar­ne­olu. Nad trónom sa klenula dúha na po­hľad podob­ná smarag­du.

Bible21

3 Ten, který seděl na trůnu, byl na po­hled podobný ka­meni jas­pisu a karne­o­lu, a ko­lem trůnu byla duha, na po­hled podobná sma­rag­du.