RoháčekZjavenie4,11

Zjavenie 4:11

Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všet­ky veci, a pre tvoju vôľu sú a boly stvorené.


Verš v kontexte

9 A keď dajú živé bytos­ti sediacemu na tróne, živému na veky vekov, slávu a česť a vďaku, 10 pad­nú dvad­siati štyria star­ci pred sediacim na tróne a budú sa klaňať živému na veky vekov a hodia svoje koruny pred trónom hovoriac: 11 Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všet­ky veci, a pre tvoju vôľu sú a boly stvorené.

späť na Zjavenie, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všet­ky veci, a pre tvoju vôľu sú a boly stvorené.

Evanjelický

11 Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť aj vládu, lebo Ty si stvoril všet­ky veci, Tvojou vôľou trvali a boli stvorené!

Ekumenický

11 Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť i moc, lebo ty si stvoril všet­ky veci a z tvojej vôle boli a sú stvorené.

Bible21

11 „Ho­den jsi, Pane a Bože náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi stvořil všech­ny věci, z tvé vůle byly stvoře­ny a trvají.“