RoháčekZjavenie3,5

Zjavenie 3:5

Ten, kto víťazí, bude od­iaty bielym rúchom, a ne­vyt­riem jeho mena z knihy života a vy­znám jeho meno pred svojím Ot­com i pred jeho an­jel­mi.


Verš v kontexte

4 Ale máš i v Sar­dách nie­koľko málo osôb, ktoré ne­poškvr­nily svoj­ho rúcha, a budú sa pre­chádzať so mnou v bielom rúchu, pre­tože sú hod­ni. 5 Ten, kto víťazí, bude od­iaty bielym rúchom, a ne­vyt­riem jeho mena z knihy života a vy­znám jeho meno pred svojím Ot­com i pred jeho an­jel­mi. 6 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom!

späť na Zjavenie, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 Ten, kto víťazí, bude od­iaty bielym rúchom, a ne­vyt­riem jeho mena z knihy života a vy­znám jeho meno pred svojím Ot­com i pred jeho an­jel­mi.

Evanjelický

5 Kto zvíťazí, tak­to bude ob­lečený do bieleho rúcha a ne­vymažem jeho meno z knihy života, ale vy­znám jeho meno pred svojím Ot­com a pred Jeho an­jel­mi.

Ekumenický

5 Kto zvíťazí, bude ob­lečený do bieleho rúcha a jeho meno ne­vymažem z knihy života. Jeho meno vy­znám pred svojím Ot­com i pred jeho an­jel­mi.

Bible21

5 Kdo vítězí, bude se ob­lé­kat bílým rou­chem a jeho jméno nikdy ne­vy­mažu z kni­hy živo­ta, ale vy­znám jeho jméno před tváří svého Otce i před jeho an­děly.