RoháčekZjavenie3,15

Zjavenie 3:15

Znám tvoje skut­ky, že nie si ani studený ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci!


Verš v kontexte

14 A an­jelovi sboru La­odičanov na­píš: Toto hovorí Ameň, ten ver­ný a prav­divý svedok, počiatok stvorenia Božieho: 15 Znám tvoje skut­ky, že nie si ani studený ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci! 16 Tak­to, že si vlažný, ani studený ani horúci, vy­pľujem ťa zo svojich úst.

späť na Zjavenie, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 Znám tvoje skut­ky, že nie si ani studený ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci!

Evanjelický

15 po­znám tvoje skut­ky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci!

Ekumenický

15 Po­znám tvoje skut­ky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiežby si bol studený alebo horúci!

Bible21

15 Znám tvé skutky – nejsi stu­dený ani horký. Kéž bys byl stu­dený ane­bo horký!