RoháčekZjavenie3,13

Zjavenie 3:13

Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom!


Verš v kontexte

12 Toho, kto víťazí, učiním stĺpom v chráme svoj­ho Boha, a von ne­vyj­de viacej ni­kdy, a na­píšem na neho meno mes­ta svoj­ho Boha, toho nového Jeruzalema, ktorý so­stupuje z neba od môj­ho Boha, i svoje nové meno. 13 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom! 14 A an­jelovi sboru La­odičanov na­píš: Toto hovorí Ameň, ten ver­ný a prav­divý svedok, počiatok stvorenia Božieho:

späť na Zjavenie, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom!

Evanjelický

13 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cir­kev­ným zborom!

Ekumenický

13 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cir­kvám.

Bible21

13 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“