RoháčekZjavenie3,1

Zjavenie 3:1

An­jelovi sboru v Sar­dách na­píš: Toto hovorí ten, ktorý má tých sedem duchov Božích a sedem hviezd: Znám tvoje skut­ky, že máš meno, že žiješ, a si mŕt­vy.


Verš v kontexte

1 An­jelovi sboru v Sar­dách na­píš: Toto hovorí ten, ktorý má tých sedem duchov Božích a sedem hviezd: Znám tvoje skut­ky, že máš meno, že žiješ, a si mŕt­vy. 2 Bdej a upevňuj i všet­ko ostatné, čo ide zo­mrieť. Lebo som nenašiel tvojich skut­kov ú­pl­ných pred svojím Bohom. 3 Pamätaj tedy, jako si prijal a počul a os­tríhaj a učiň po­kánie. Keď tedy nebudeš bdieť, prij­dem na teba jako zlodej, a ne­zvieš, v ktorú hodinu prij­dem na teba.

späť na Zjavenie, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 An­jelovi sboru v Sar­dách na­píš: Toto hovorí ten, ktorý má tých sedem duchov Božích a sedem hviezd: Znám tvoje skut­ky, že máš meno, že žiješ, a si mŕt­vy.

Evanjelický

1 An­jelovi cir­kev­ného zboru sard­ského na­píš: Toto hovorí Ten, ktorý má sedem Božích duchov a sedem hviezd: po­znám tvoje skut­ky, máš meno, že žiješ, a si mŕt­vy.

Ekumenický

1 An­jelovi cir­kvi v Sardách na­píš:

Bible21

1 „An­dělu církve v Sardách na­piš: Toto praví Ten, který má sedm du­chů Božích a těch sedm hvězd: Znám tvé skutky – pod­le jmé­na jsi živý, ale jsi mrt­vý.