RoháčekZjavenie22,17

Zjavenie 22:17

A Duch a ne­ves­ta hovoria: Prij­di! A ten, kto počuje, nech po­vie: Prij­di! A kto žíz­ni, nech prij­de, a kto chce, nech berie vodu života za­dar­mo.


Verš v kontexte

16 Ja, Ježiš, som po­slal svoj­ho an­jela, aby vám toto svedčil po sboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, hviez­da, jas­ná a ran­ná. 17 A Duch a ne­ves­ta hovoria: Prij­di! A ten, kto počuje, nech po­vie: Prij­di! A kto žíz­ni, nech prij­de, a kto chce, nech berie vodu života za­dar­mo. 18 Lebo ja osvedčujem každému, kto čuje slová proroc­tva tej­to knihy, že keby nie­kto pri­dal k tomu, na toho Bôh pri­dá rán, na­písaných v tej­to knihe;

späť na Zjavenie, 22

Príbuzné preklady Roháček

17 A Duch a ne­ves­ta hovoria: Prij­di! A ten, kto počuje, nech po­vie: Prij­di! A kto žíz­ni, nech prij­de, a kto chce, nech berie vodu života za­dar­mo.

Evanjelický

17 Duch a ne­ves­ta hovoria: Príď! Kto počúva, nech po­vie: Príď! Kto žíz­ni, nech príde! Kto chce, nech si na­berie za­dar­mo vodu života!

Ekumenický

17 A Duch i ne­ves­ta hovoria: Príď! A ten, kto počúva, nech po­vie: Príď! Kto je smäd­ný, nech príde; kto chce, nech si za­dar­mo na­berie živej vody.

Bible21

17 Duch a Ne­věs­ta ří­kají: „Přijď!“ Kdo slyší, ať také řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať při­jde, a kdo chce, ať zdar­ma nabe­re vodu živo­ta.