RoháčekZjavenie21,5

Zjavenie 21:5

A ten ktorý sedel na tróne, po­vedal: Hľa, činím všet­ko nové. A riekol mi: Píš, pre­tože tieto slová sú ver­né a prav­divé.


Verš v kontexte

4 A Bôh sot­rie každú slzu s ich očí, a smr­ti už viacej nebude ani žalos­ti ani kriku, ani boles­ti viacej nebude, lebo pr­vé veci pominuly. 5 A ten ktorý sedel na tróne, po­vedal: Hľa, činím všet­ko nové. A riekol mi: Píš, pre­tože tieto slová sú ver­né a prav­divé. 6 A riekol mi: Stalo sa. Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Ja dám tomu, kto žíz­ni, z prameňa vody života za­dar­mo.

späť na Zjavenie, 21

Príbuzné preklady Roháček

5 A ten ktorý sedel na tróne, po­vedal: Hľa, činím všet­ko nové. A riekol mi: Píš, pre­tože tieto slová sú ver­né a prav­divé.

Evanjelický

5 A Ten, ktorý sedel na tróne, po­vedal: Aj­hľa, všet­ko tvorím nové. A ešte po­vedal: Na­píš, že tieto slová sú ver­né a pravé.

Ekumenický

5 A ten, čo sedel na tróne, po­vedal: Hľa, všet­ko tvorím nové. A do­dal: Na­píš, že tieto slová sú ver­né a prav­divé.

Bible21

5 Ten, který seděl na trůnu, ře­kl: „Hle, činím všech­no nové.“ Ře­kl také: „Na­piš, že tato slova jsou věrná a pravdivá.“