RoháčekZjavenie21,17

Zjavenie 21:17

A jeho múru na­meral sto štyrid­saťštyri lakťov, mierou človeka, ktorá je tiež mierou anjela.


Verš v kontexte

16 A poloha mes­ta je št­voru­hlas­tá, ktorého dĺžka je toľká jako šír­ka. A na­meral mes­ta trs­tinou dvanásť tisíc štádií. Jeho dĺžka, šír­ka a výška je rov­naká. 17 A jeho múru na­meral sto štyrid­saťštyri lakťov, mierou človeka, ktorá je tiež mierou anjela. 18 A stav­bou jeho múru bol jas­pis. A mes­to bolo čis­té zlato, podob­né čis­tému sk­lu.

späť na Zjavenie, 21

Príbuzné preklady Roháček

17 A jeho múru na­meral sto štyrid­saťštyri lakťov, mierou človeka, ktorá je tiež mierou anjela.

Evanjelický

17 Jeho hrad­ných múrov na­meral stoštyrid­saťštyri lakťov ľud­skej miery, ktorá je an­jel­ská.

Ekumenický

17 Zmeral aj hrad­by a merali stoštyrid­saťštyri lakťov podľa ľud­skej miery, ktorú an­jel po­užil.

Bible21

17 Po­tom změřil jeho hrad­bu: 144 lo­ket lid­ské mí­ry, která je mírou an­dě­la.