RoháčekZjavenie21,10

Zjavenie 21:10

A zaniesol ma v duchu na veľký vrch a vy­soký a ukázal mi to veľké mes­to, svätý Jeruzalem, so­stupujúci od Boha z neba,


Verš v kontexte

9 A prišiel ku mne jeden zo sied­mich an­jelov, ktorí to mali tých sedem čiaš, pl­ných sedem po­sled­ných rán, a pre­hovoril so mnou a po­vedal mi: Poď, ukážem ti ne­ves­tu, manžel­ku Barán­kovu. 10 A zaniesol ma v duchu na veľký vrch a vy­soký a ukázal mi to veľké mes­to, svätý Jeruzalem, so­stupujúci od Boha z neba, 11 ktorý má slávu Božiu, a jeho svet­losť bola podobná najd­rahšiemu kameňu, jako kameňu jas­pisu, kryštálovému.

späť na Zjavenie, 21

Príbuzné preklady Roháček

10 A zaniesol ma v duchu na veľký vrch a vy­soký a ukázal mi to veľké mes­to, svätý Jeruzalem, so­stupujúci od Boha z neba,

Evanjelický

10 A od­niesol ma v duchu na veľký a vy­soký vrch a ukázal mi sväté mes­to Jeruzalem, ktoré zo­stupuje z neba od Boha

Ekumenický

10 V duchu ma preniesol na veľký a vy­soký vrch a ukázal mi sväté mes­to Jeruzalem, ako zo­stupuje z neba od Boha,

Bible21

10 Odne­sl mě v Du­chu na ve­likou a vy­sokou horu a ukázal mi Svaté město, Je­ruzalém, se­stu­pující od Boha z nebe