RoháčekZjavenie20,7

Zjavenie 20:7

A keď sa do­koná tých tisíc rokov, roz­viazaný bude satan a p­repus­tený zo svoj­ho žalára


Verš v kontexte

6 Blaho­slavený a svätý, kto má diel na pr­vom vzkriesení. Nad tými druhá sm­rť ne­má moci. Ale budú kňaz­mi Boha a Kris­ta a budú s ním kraľovať tisíc rokov. 7 A keď sa do­koná tých tisíc rokov, roz­viazaný bude satan a p­repus­tený zo svoj­ho žalára 8 a vy­j­de, aby zvodil národy, ktoré na štyroch uhloch zeme, Góga a Magóga, aby ich shromaždil do boja, ktorých počet je ako piesok mora.

späť na Zjavenie, 20

Príbuzné preklady Roháček

7 A keď sa do­koná tých tisíc rokov, roz­viazaný bude satan a p­repus­tený zo svoj­ho žalára

Evanjelický

7 Keď sa vy­pl­ní tisíc rokov, satan bude z väzenia pre­pus­tený

Ekumenický

7 A keď sa do­vŕši tisíc rokov, satan bude uvoľnený zo svoj­ho väzenia.

Bible21

7 Až uplyne těch tisíc let, sa­tan bude pro­puštěn ze žaláře.