RoháčekZjavenie20,6

Zjavenie 20:6

Blaho­slavený a svätý, kto má diel na pr­vom vzkriesení. Nad tými druhá sm­rť ne­má moci. Ale budú kňaz­mi Boha a Kris­ta a budú s ním kraľovať tisíc rokov.


Verš v kontexte

5 A os­tat­ní mŕt­vi ne­ožili, až sa do­koná tisíc rokov. To je pr­vé vzkriesenie. 6 Blaho­slavený a svätý, kto má diel na pr­vom vzkriesení. Nad tými druhá sm­rť ne­má moci. Ale budú kňaz­mi Boha a Kris­ta a budú s ním kraľovať tisíc rokov. 7 A keď sa do­koná tých tisíc rokov, roz­viazaný bude satan a p­repus­tený zo svoj­ho žalára

späť na Zjavenie, 20

Príbuzné preklady Roháček

6 Blaho­slavený a svätý, kto má diel na pr­vom vzkriesení. Nad tými druhá sm­rť ne­má moci. Ale budú kňaz­mi Boha a Kris­ta a budú s ním kraľovať tisíc rokov.

Evanjelický

6 Blaho­slavený a svätý, kto má podiel na pr­vom vzkriesení! Nad tými druhá sm­rť ne­má moc, ale budú kňaz­mi Boha a Kris­ta a budú kraľovať s Ním tisíc rokov!

Ekumenický

6 Blaho­slavený a svätý, kto má podiel na pr­vom vzkriesení. Nad tými druhá sm­rť ne­má moci, ale budú kňaz­mi Boha a Kris­ta a budú s ním kraľovať tisíc rokov.

Bible21

6 Požeh­naný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad tě­mi ta druhá smrt nemá moc, ale bu­dou kněží­mi Boha a Krista a bu­dou s ním kralovat tisíc let.