RoháčekZjavenie20,3

Zjavenie 20:3

a vrh­nul ho do priepas­ti a za­vrel ho a za­pečatil nad ním, aby viac ne­zvodil národov, do­kiaľ by sa nedokonalo tisíc rokov. A po­tom musí byť pre­pus­tený na malý čas.


Verš v kontexte

2 A chopil draka, toho starého hada, ktorý je diabol a satan, a po­viazal ho na tisíc rokov 3 a vrh­nul ho do priepas­ti a za­vrel ho a za­pečatil nad ním, aby viac ne­zvodil národov, do­kiaľ by sa nedokonalo tisíc rokov. A po­tom musí byť pre­pus­tený na malý čas. 4 A videl som tróny, a po­sadali sa na ne, a dal sa im súd, a videl som i duše po­stínaných pre svedoc­tvo Ježišovo a pre slovo Božie, a ktorí sa nek­laňali šel­me ani jej ob­razu a ne­prijali znamenia na svoje čelo ani na svoju ruku. A ožili a kraľovali s Kris­tom tisíc rokov.

späť na Zjavenie, 20

Príbuzné preklady Roháček

3 a vrh­nul ho do priepas­ti a za­vrel ho a za­pečatil nad ním, aby viac ne­zvodil národov, do­kiaľ by sa nedokonalo tisíc rokov. A po­tom musí byť pre­pus­tený na malý čas.

Evanjelický

3 hodil do priepas­ti, za­tvoril a za­pečatil ju nad ním, aby viac ne­zvádzal národy, kým sa ne­vy­pl­ní tisíc rokov. Po­tom bude na krát­ky čas uvoľnený.

Ekumenický

3 Hodil ho do priepas­ti, za­vrel a za­pečatil ju nad ním, aby už ne­zvádzal národy, kým sa nedovŕši tisíc­rokov. Po­tom musí byť na krát­ky čas uvoľnený.

Bible21

3 Uvr­hl ho do pro­pasti, za­mkl a za­pečetil ji nad ním, aby už ne­sváděl náro­dy, dokud se nena­plní těch tisíc let; po­tom to­tiž mu­sí být na­krátko pro­puštěn.