RoháčekZjavenie20,2

Zjavenie 20:2

A chopil draka, toho starého hada, ktorý je diabol a satan, a po­viazal ho na tisíc rokov


Verš v kontexte

1 A videl som an­jela, so­stupujúceho s neba, ktorý mal kľúč od priepas­ti a na svojej ruke veľkú reťaz. 2 A chopil draka, toho starého hada, ktorý je diabol a satan, a po­viazal ho na tisíc rokov 3 a vrh­nul ho do priepas­ti a za­vrel ho a za­pečatil nad ním, aby viac ne­zvodil národov, do­kiaľ by sa nedokonalo tisíc rokov. A po­tom musí byť pre­pus­tený na malý čas.

späť na Zjavenie, 20

Príbuzné preklady Roháček

2 A chopil draka, toho starého hada, ktorý je diabol a satan, a po­viazal ho na tisíc rokov

Evanjelický

2 Uchopil draka, toho starého hada, ktorý je diabol, satan, sput­nal ho na tisíc rokov,

Ekumenický

2 Zmoc­nil sa draka, toho starého hada, ktorým je diabol, satan, a sput­nal ho na tisíc rokov.

Bible21

2 Ten se zmo­cnil draka, toho dávného ha­da, jenž je ďábel a sa­tan, a svázal jej na tisíc let.