RoháčekZjavenie2,18

Zjavenie 2:18

A an­jelovi sboru v Ty­atíroch na­píš: Toto hovorí Syn Boží, ktorí má svoje oči jako plameň ohňa, a ktorého nohy podobné mosadzi:


Verš v kontexte

17 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom! Tomu, kto víťazí, dám mu jesť zo skrytej man­ny a dám mu biely kamienok a na kamien­ku na­písané nové meno, ktorého ne­vie ni­kto, iba ten, kto ho berie. 18 A an­jelovi sboru v Ty­atíroch na­píš: Toto hovorí Syn Boží, ktorí má svoje oči jako plameň ohňa, a ktorého nohy podobné mosadzi: 19 Znám tvoje skut­ky aj tvoju lás­ku aj službu aj ver­nosť aj tr­pez­livosť aj tvoje skut­ky, aj tie po­sled­né, ktorých je viac ako pr­vých.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

18 A an­jelovi sboru v Ty­atíroch na­píš: Toto hovorí Syn Boží, ktorí má svoje oči jako plameň ohňa, a ktorého nohy podobné mosadzi:

Evanjelický

18 An­jelovi cir­kev­ného zboru ty­atír­skeho na­píš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči oh­nivé ako plameň a nohy podob­né lesk­lému kovu:

Ekumenický

18 An­jelovi cir­kvi v Tyatirách na­píš:

Bible21

18 „An­dělu církve v Thya­ti­rech na­piš: Toto praví Syn Boží, který má oči jako pla­men ohně a je­hož nohy jsou jako bronz: