RoháčekZjavenie2,17

Zjavenie 2:17

Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom! Tomu, kto víťazí, dám mu jesť zo skrytej man­ny a dám mu biely kamienok a na kamien­ku na­písané nové meno, ktorého ne­vie ni­kto, iba ten, kto ho berie.


Verš v kontexte

16 Teda čiň po­kánie; ale ak nie, prij­dem rých­le na teba a budem s nimi bojovať mečom svojich úst. 17 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom! Tomu, kto víťazí, dám mu jesť zo skrytej man­ny a dám mu biely kamienok a na kamien­ku na­písané nové meno, ktorého ne­vie ni­kto, iba ten, kto ho berie. 18 A an­jelovi sboru v Ty­atíroch na­píš: Toto hovorí Syn Boží, ktorí má svoje oči jako plameň ohňa, a ktorého nohy podobné mosadzi:

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

17 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom! Tomu, kto víťazí, dám mu jesť zo skrytej man­ny a dám mu biely kamienok a na kamien­ku na­písané nové meno, ktorého ne­vie ni­kto, iba ten, kto ho berie.

Evanjelický

17 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cir­kev­ným zborom! Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo skrytej man­ny a dám mu biely kamienok, na kamien­ku na­písané nové meno, ktoré ne­poz­ná nik, iba ten, čo (ho) do­stane.

Ekumenický

17 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cir­kvám: Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej man­ny a dám mu biely kamienok, na ktorom bude na­písané nové meno, ktoré ne­poz­ná nik, iba ten, kto ho do­stane.

Bible21

17 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku na­psané nové jméno, jež ne­zná nikdo než ten, kdo je přijímá.“