RoháčekZjavenie19,8

Zjavenie 19:8

A dalo sa jej, aby sa ob­liek­la do čis­tého a nád­her­ného kmen­tu, lebo tým kmen­tom sú s­kut­ky spravedlivosti svätých.


Verš v kontexte

7 Raduj­me sa a plesaj­me a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svad­ba Barán­kova, a jeho manžel­ka sa pri­hotovila. 8 A dalo sa jej, aby sa ob­liek­la do čis­tého a nád­her­ného kmen­tu, lebo tým kmen­tom sú s­kut­ky spravedlivosti svätých. 9 A riekol mi: Píš! Blaho­slavení po­volaní k večeri svad­by Barán­kovej. A zase mi riekol: To sú prav­divé slová Božie.

späť na Zjavenie, 19

Príbuzné preklady Roháček

8 A dalo sa jej, aby sa ob­liek­la do čis­tého a nád­her­ného kmen­tu, lebo tým kmen­tom sú s­kut­ky spravedlivosti svätých.

Evanjelický

8 a smela sa ob­liecť do skvúceho, čis­tého kmen­tu! Tým kmen­tom sú spravod­livé skut­ky svätých .

Ekumenický

8 Bolo jej do­volené ob­liecť sa do čis­tého žiariaceho kmen­tu — lebo tým kmen­tom sú spravod­livé skut­ky svätých.

Bible21

8 a bylo jí dáno, aby si ob­lék­la zářivě čis­tý kment.“ (A ten kment jsou sprave­dlivé či­ny svatých.)