RoháčekZjavenie19,19

Zjavenie 19:19

A videl som šel­mu a kráľov zeme aj ich voj­ská, shromaždené bojovať s tým, ktorý to sedel na tom koni, aj s jeho voj­skom.


Verš v kontexte

18 aby ste jed­ly telá kráľov, telá tisíc­nikov, telá sil­ných a telá koní a tých, ktorí sedia na nich, a telá všet­kých, slobod­ných i sluhov i malých i veľkých. 19 A videl som šel­mu a kráľov zeme aj ich voj­ská, shromaždené bojovať s tým, ktorý to sedel na tom koni, aj s jeho voj­skom. 20 A lapená bola šel­ma a s ňou falošný prorok, ktorý robil pred ňou divy, ktorými zviedol do bludu tých, ktorí prijali znamenie šel­my a tých, ktorí sa klaňali jej ob­razu. Tí dvaja boli hodení živí do oh­nivého jazera, horiaceho sírou.

späť na Zjavenie, 19

Príbuzné preklady Roháček

19 A videl som šel­mu a kráľov zeme aj ich voj­ská, shromaždené bojovať s tým, ktorý to sedel na tom koni, aj s jeho voj­skom.

Evanjelický

19 Nato som videl šel­mu i kráľov zeme aj ich voj­ská, zhromaždené bojovať proti Tomu, ktorý sedel na koni, a proti Jeho voj­skám.

Ekumenický

19 A videl som šel­mu i kráľov zeme aj ich voj­ská zhromaždené do boja proti tomu, čo sedel na koni, i proti jeho voj­sku.

Bible21

19 A uvi­děl jsem šel­mu a krále země i je­jich voj­s­ka, jak se sje­li, aby sve­dli boj s Tím, který seděl na tom ko­ni, a s jeho voj­s­kem.