RoháčekZjavenie19,18

Zjavenie 19:18

aby ste jed­ly telá kráľov, telá tisíc­nikov, telá sil­ných a telá koní a tých, ktorí sedia na nich, a telá všet­kých, slobod­ných i sluhov i malých i veľkých.


Verš v kontexte

17 A videl som jed­ného an­jela, ktorý stál v sl­n­ci a skríkol velikým hlasom a po­vedal všet­kým vtákom, lietajúcim pro­stred­kom neba: Poďte a shromaždite sa k veľkej večeri veľkého Boha, 18 aby ste jed­ly telá kráľov, telá tisíc­nikov, telá sil­ných a telá koní a tých, ktorí sedia na nich, a telá všet­kých, slobod­ných i sluhov i malých i veľkých. 19 A videl som šel­mu a kráľov zeme aj ich voj­ská, shromaždené bojovať s tým, ktorý to sedel na tom koni, aj s jeho voj­skom.

späť na Zjavenie, 19

Príbuzné preklady Roháček

18 aby ste jed­ly telá kráľov, telá tisíc­nikov, telá sil­ných a telá koní a tých, ktorí sedia na nich, a telá všet­kých, slobod­ných i sluhov i malých i veľkých.

Evanjelický

18 aby ste jed­li telá kráľov, telá voj­vod­cov, telá moc­nárov, telá koní a tých, čo sedia na nich, telá všet­kých slobod­ných i ot­rokov, malých i veľkých!

Ekumenický

18 aby ste jed­li telá kráľov, telá voj­vod­cov, telá moc­nárov, telá koní a tých, čo sedia na nich, i telá všet­kých, slobod­ných i ot­rokov, malých i veľkých.

Bible21

18 abys­te jedli tě­la králů, tě­la vo­jevůd­ců, tě­la silných, tě­la koní i těch, kdo na nich sedí, a tě­la všech li­dí, svo­bodných i ot­roků, malých i velkých!“