RoháčekZjavenie19,13

Zjavenie 19:13

A bol oblečený v rúchu, po­kropenom kr­vou, a jeho meno sa zo­vie: Slovo Božie.


Verš v kontexte

12 A jeho oči boly jako plameň ohňa a na jeho hlave mnoho diadémov, a mal na­písané meno, ktorého ni­kto ne­vie, iba on sám. 13 A bol oblečený v rúchu, po­kropenom kr­vou, a jeho meno sa zo­vie: Slovo Božie. 14 A voj­ská, k­toré sú na nebi, išly za ním na bielych koňoch, od­iati kmen­tom, bielym a čis­tým.

späť na Zjavenie, 19

Príbuzné preklady Roháček

13 A bol oblečený v rúchu, po­kropenom kr­vou, a jeho meno sa zo­vie: Slovo Božie.

Evanjelický

13 odetý do plášťa, zmáčaného kr­vou, a Jeho meno: Slovo Božie.

Ekumenický

13 Ob­lečený bol do plášťa zmáčaného kr­vou a jeho meno bolo Božie Slovo.

Bible21

13 Byl ob­lečen rou­chem na­sáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží.