RoháčekZjavenie19,12

Zjavenie 19:12

A jeho oči boly jako plameň ohňa a na jeho hlave mnoho diadémov, a mal na­písané meno, ktorého ni­kto ne­vie, iba on sám.


Verš v kontexte

11 A videl som nebo ot­vorené a hľa, z­javil sa biely kôň, a ten, ktorý sedel na ňom, volal sa Ver­ný a Prav­divý a v spraved­livos­ti súdi i bojuje. 12 A jeho oči boly jako plameň ohňa a na jeho hlave mnoho diadémov, a mal na­písané meno, ktorého ni­kto ne­vie, iba on sám. 13 A bol oblečený v rúchu, po­kropenom kr­vou, a jeho meno sa zo­vie: Slovo Božie.

späť na Zjavenie, 19

Príbuzné preklady Roháček

12 A jeho oči boly jako plameň ohňa a na jeho hlave mnoho diadémov, a mal na­písané meno, ktorého ni­kto ne­vie, iba on sám.

Evanjelický

12 Jeho oči - oh­nivý plameň, na hlave mnoho diadémov, na­písané meno, ktoré ne­poz­ná ni­kto, len On sám,

Ekumenický

12 Jeho oči boli ako plameň ohňa, na hlave mal mnoho diadémov; na­písané mal meno, ktoré ne­poz­ná nik, iba on.

Bible21

12 Jeho oči byly jako pla­men ohně, na hlavě měl množství ko­run a měl na­psané jméno, které ne­zná nikdo kro­mě něj.