RoháčekZjavenie19,10

Zjavenie 19:10

A ja som padol k jeho nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi po­vedal: Hľaď, ne­urob toho! Som tvoj spolu­sluha a tvojich bratov, ktorí majú svedoc­tvo Ježišovo. Bohu sa klaňaj! Lebo svedoc­tvom Ježišovým je duch proroc­tva.


Verš v kontexte

9 A riekol mi: Píš! Blaho­slavení po­volaní k večeri svad­by Barán­kovej. A zase mi riekol: To sú prav­divé slová Božie. 10 A ja som padol k jeho nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi po­vedal: Hľaď, ne­urob toho! Som tvoj spolu­sluha a tvojich bratov, ktorí majú svedoc­tvo Ježišovo. Bohu sa klaňaj! Lebo svedoc­tvom Ježišovým je duch proroc­tva. 11 A videl som nebo ot­vorené a hľa, z­javil sa biely kôň, a ten, ktorý sedel na ňom, volal sa Ver­ný a Prav­divý a v spraved­livos­ti súdi i bojuje.

späť na Zjavenie, 19

Príbuzné preklady Roháček

10 A ja som padol k jeho nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi po­vedal: Hľaď, ne­urob toho! Som tvoj spolu­sluha a tvojich bratov, ktorí majú svedoc­tvo Ježišovo. Bohu sa klaňaj! Lebo svedoc­tvom Ježišovým je duch proroc­tva.

Evanjelický

10 Ja som mu padol k nohám, aby som sa mu klaňal, ale po­vedal mi: Po­zri, nie tak! Som spolu­s­lužob­níkom tvojím i tvojich bratov, ktorí majú svedec­tvo Ježišovo. Bohu sa klaňaj! Svedec­tvom Ježišovým je duch proroc­tva.

Ekumenický

10 I padol som mu k nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi po­vedal: Stráň sa toho! Som iba služob­ník ako ty a tvoji bratia, ktorí majú Ježišovo svedec­tvo. Bohu sa klaňaj! Ježišovo svedec­tvo je totiž duch proroc­tva.

Bible21

10 Padl jsem tedy k jeho no­hám, abych se mu klaněl, ale on mi ře­kl: „Po­zor, ne­dě­lej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvo­ji bratři, kteří mají Ježíšovo svě­de­ctví. Klaněj se Bohu!“ Vž­dyť Ježíšovo svě­de­ctví je du­chem pro­ro­ctví.