RoháčekZjavenie17,9

Zjavenie 17:9

Tu je zmysel, ktorý má múd­rosť: Sedem hláv je sedem vr­chov, na ktorých sedí žena.


Verš v kontexte

8 Šel­ma, ktorú si videl, bola a nie je a má vy­j­sť z priepas­ti a ísť do za­tratenia. A budú sa diviť obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú za­písané v knihe života od založenia sveta, keď budú vidieť šel­mu, že bola a nie je, a keď zase tu bude. 9 Tu je zmysel, ktorý má múd­rosť: Sedem hláv je sedem vr­chov, na ktorých sedí žena. 10 A je sedem kráľov. Päť ich pad­lo, a jeden je, ten druhý ešte ne­prišiel. A keď prij­de, musí trochu po­tr­vať.

späť na Zjavenie, 17

Príbuzné preklady Roháček

9 Tu je zmysel, ktorý má múd­rosť: Sedem hláv je sedem vr­chov, na ktorých sedí žena.

Evanjelický

9 Kto je múd­ry, tu má vy­svet­lenie: sedem hláv je sedem pahor­kov, na ktorých žena sedí; a to je sedem kráľov;

Ekumenický

9 Kto je múd­ry, tu má vy­svet­lenie: Sedem hláv je sedem vr­chov, na ktorých žena sedí; a aj sedem kráľov:

Bible21

9 Zde je za­po­tře­bí moud­ré mys­li: Těch sedm hlav je sedm hor, na kterých ta že­na sedí. Je také sedm králů.