RoháčekZjavenie16,9

Zjavenie 16:9

A pálení boli ľudia veľkou páľou a rúhali sa menu Boha, ktorý má moc nad tými ranami, a ne­učinili po­kánia, aby mu boli dali slávu.


Verš v kontexte

8 A štvr­tý an­jel vy­lial svoju čašu na sl­n­ce, a bolo mu dané upáliť ľudí ohňom. 9 A pálení boli ľudia veľkou páľou a rúhali sa menu Boha, ktorý má moc nad tými ranami, a ne­učinili po­kánia, aby mu boli dali slávu. 10 A piaty an­jel vy­lial svoju čašu na trón šel­my, a jej kráľov­stvo stalo sa za­tem­neným. A kúsali si jazyky od boles­ti

späť na Zjavenie, 16

Príbuzné preklady Roháček

9 A pálení boli ľudia veľkou páľou a rúhali sa menu Boha, ktorý má moc nad tými ranami, a ne­učinili po­kánia, aby mu boli dali slávu.

Evanjelický

9 A veľká horúčava pálila ľudí, pre­to sa rúhali menu Boha, ktorý má moc nad týmito pliagami, ale nekajali sa, aby Mu vzdali česť.

Ekumenický

9 Ľudí spaľovala veľká horúčava a oni sa rúhali menu Boha, ktorý má moc nad týmito ranami, no nekajali sa, aby mu vzdali slávu.

Bible21

9 Li­dé byli páleni ve­likým žárem a rouha­li se jménu Bo­ha, který má moc nad tě­mi rana­mi, avšak neči­ni­li pokání, aby mu vzda­li slávu.