RoháčekZjavenie16,20

Zjavenie 16:20

A zmiz­ly všet­ky os­trovy, a vr­chy sa nenašly.


Verš v kontexte

19 A to veľké mes­to sa roz­trh­lo na tri čias­t­ky, a mes­tá národov pad­ly. I veľký Babylon prišiel na pamäť pred Bohom, aby mu dal po­hár vína prch­livos­ti svoj­ho hnevu. 20 A zmiz­ly všet­ky os­trovy, a vr­chy sa nenašly. 21 A na ľudí padal z neba veľký ľadovec ako cen­ty. A ľudia sa rúhali Bohu pre ranu ľadov­ca, lebo bola veľmi veliká.

späť na Zjavenie, 16

Príbuzné preklady Roháček

20 A zmiz­ly všet­ky os­trovy, a vr­chy sa nenašly.

Evanjelický

20 Všet­ky os­trovy zmiz­li a vr­chov viac nebolo.

Ekumenický

20 Všet­ky os­trovy zmiz­li a ani vr­chov už nebolo.

Bible21

20 Teh­dy zmize­ly všech­ny os­t­rovy a hory se ne­daly najít.