RoháčekZjavenie16,19

Zjavenie 16:19

A to veľké mes­to sa roz­trh­lo na tri čias­t­ky, a mes­tá národov pad­ly. I veľký Babylon prišiel na pamäť pred Bohom, aby mu dal po­hár vína prch­livos­ti svoj­ho hnevu.


Verš v kontexte

18 A po­vs­taly hlasy a hromy a bles­ky, a po­vs­talo veľké zeme­trasenie, akého nebolo od­vtedy, od­kedy je človek na zemi, tak ne­smier­ne veľkého zeme­trasenia. 19 A to veľké mes­to sa roz­trh­lo na tri čias­t­ky, a mes­tá národov pad­ly. I veľký Babylon prišiel na pamäť pred Bohom, aby mu dal po­hár vína prch­livos­ti svoj­ho hnevu. 20 A zmiz­ly všet­ky os­trovy, a vr­chy sa nenašly.

späť na Zjavenie, 16

Príbuzné preklady Roháček

19 A to veľké mes­to sa roz­trh­lo na tri čias­t­ky, a mes­tá národov pad­ly. I veľký Babylon prišiel na pamäť pred Bohom, aby mu dal po­hár vína prch­livos­ti svoj­ho hnevu.

Evanjelický

19 A veľké mes­to sa roz­pad­lo na tri čias­t­ky a mes­tá národov pad­li. Boh sa roz­pomenul na veľký Babylon, aby mu dal kalich vína svoj­ho roz­horčeného hnevu.

Ekumenický

19 A veľké mes­to sa roz­pad­lo na tri čas­ti a mes­tá národov pad­li. Boh si spomenul na veľký Babylon, aby mu dal kalich vína svoj­ho roz­horčeného hnevu.

Bible21

19 To ve­liké město se teh­dy roz­trh­lo na tři díly a měs­ta národů padla. Ve­liký Babylon byl připo­menut před Boží tváří a Bůh mu dal ka­lich s vínem svého vášnivého hněvu.