RoháčekZjavenie16,1

Zjavenie 16:1

A počul som z chrámu veľký hlas, ktorý hovoril sied­mim an­jelom: Iďte a vy­lej­te sedem čiaš hnevu Božieho na zem!


Verš v kontexte

1 A počul som z chrámu veľký hlas, ktorý hovoril sied­mim an­jelom: Iďte a vy­lej­te sedem čiaš hnevu Božieho na zem! 2 Vtedy od­išiel pr­vý a vy­lial svoju čašu na zem. A vy­hodil sa od­por­ný a zlý vred na ľuďoch, ktorí mali znamenie šel­my, a na tých, ktorí sa klaňali jej ob­razu. 3 A druhý an­jel vy­lial svoju čašu na more, a ob­rátilo sa na krv, ako ­krv mŕtveho, a zo­mrela každá duša živá, ktorá bola v mori.

späť na Zjavenie, 16

Príbuzné preklady Roháček

1 A počul som z chrámu veľký hlas, ktorý hovoril sied­mim an­jelom: Iďte a vy­lej­te sedem čiaš hnevu Božieho na zem!

Evanjelický

1 Po­tom som počul mohut­ný hlas z chrámu hovoriť sied­mim an­jelom: Choďte a vy­lej­te na zem sedem čiaš hnevu Božieho!

Ekumenický

1 Po­tom som počul mohut­ný hlas z chrámu, ktorý hovoril sied­mim an­jelom: Choďte a vy­lej­te na zem sedem čiaš Božieho hnevu.

Bible21

1 Teh­dy jsem us­lyšel z chrá­mu mo­cný hlas, jak říká těm sed­mi an­dělům: „Jdě­te, vy­lij­te těch sedm číší Božího hněvu na zem.“