RoháčekZjavenie14,6

Zjavenie 14:6

A videl som iného an­jela, letiaceho pro­stred­kom neba, ktorý mal večné evan­jelium, aby ho zves­toval tým, ktorí bývajú na zemi, a každému národu i po­koleniu i jazyku i ľudu


Verš v kontexte

5 a v ich ús­tach nebola naj­dená lesť, lebo sú bez­vad­ní pred trónom Božím. 6 A videl som iného an­jela, letiaceho pro­stred­kom neba, ktorý mal večné evan­jelium, aby ho zves­toval tým, ktorí bývajú na zemi, a každému národu i po­koleniu i jazyku i ľudu 7 a hovoril veľkým hlasom: Boj­te sa Boha, a daj­te mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu, a klaňaj­te sa tomu, ktorý učinil nebo i zem i more i pramene vôd.

späť na Zjavenie, 14

Príbuzné preklady Roháček

6 A videl som iného an­jela, letiaceho pro­stred­kom neba, ktorý mal večné evan­jelium, aby ho zves­toval tým, ktorí bývajú na zemi, a každému národu i po­koleniu i jazyku i ľudu

Evanjelický

6 Po­tom som videl iného an­jela letieť stredom neba: mal večné evan­jelium, aby ho zves­toval obyvateľom zeme, každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu

Ekumenický

6 Po­tom som videl iného an­jela letieť stredom neba: Mal večné evan­jelium, aby ho ohlasoval obyvateľom zeme, každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu.

Bible21

6 Spatřil jsem také jiného an­dě­la, letícího stře­dem ne­be, který měl věčné evange­li­um, aby je kázal obyva­te­lům země – každé­mu náro­du, kmenu, jazyku i lidu –