RoháčekZjavenie14,20

Zjavenie 14:20

A lis bol šliapaný von­ku za mes­tom, a z lisu vy­šla krv, k­torá sahala až po úz­du koňom na tisíc šesťs­to štádií čiže honov.


Verš v kontexte

18 A ešte iný an­jel vy­šiel z ol­tára, ktorý mal moc nad ohňom, a za­volal veľkým krikom na toho, ktorý mal ten os­trý srp, a po­vedal: Pošli svoj os­trý srp a srež strap­ce vinice zeme, pre­tože do­zrely jej hroz­ná. 19 A an­jel hodil svoj srp na zem a orezal vinicu zeme a hodil do veľkého lisu hnevu Božieho. 20 A lis bol šliapaný von­ku za mes­tom, a z lisu vy­šla krv, k­torá sahala až po úz­du koňom na tisíc šesťs­to štádií čiže honov.

späť na Zjavenie, 14

Príbuzné preklady Roháček

20 A lis bol šliapaný von­ku za mes­tom, a z lisu vy­šla krv, k­torá sahala až po úz­du koňom na tisíc šesťs­to štádií čiže honov.

Evanjelický

20 Von za mes­tom vy­tláčali z lisu a z neho vy­tiek­la krv až po zubad­lá koňa na tisícšesťs­to honov .

Ekumenický

20 Lis šliapali von­ku za mes­tom a z lisu vy­tiek­la krv až po zubad­lá koní na tisícšesťs­to stadií.

Bible21

20 Ten lis byl šlapán venku za měs­tem a z lisu tek­la krev až po uzdy koní na šestnáct set honů dale­ko.