RoháčekZjavenie14,19

Zjavenie 14:19

A an­jel hodil svoj srp na zem a orezal vinicu zeme a hodil do veľkého lisu hnevu Božieho.


Verš v kontexte

18 A ešte iný an­jel vy­šiel z ol­tára, ktorý mal moc nad ohňom, a za­volal veľkým krikom na toho, ktorý mal ten os­trý srp, a po­vedal: Pošli svoj os­trý srp a srež strap­ce vinice zeme, pre­tože do­zrely jej hroz­ná. 19 A an­jel hodil svoj srp na zem a orezal vinicu zeme a hodil do veľkého lisu hnevu Božieho. 20 A lis bol šliapaný von­ku za mes­tom, a z lisu vy­šla krv, k­torá sahala až po úz­du koňom na tisíc šesťs­to štádií čiže honov.

späť na Zjavenie, 14

Príbuzné preklady Roháček

19 A an­jel hodil svoj srp na zem a orezal vinicu zeme a hodil do veľkého lisu hnevu Božieho.

Evanjelický

19 A an­jel spus­til kosák na zem, zrezal vinič zeme a hodil do veľkého lisu Božieho hnevu.

Ekumenický

19 An­jel hodil svoj kosák na zem, ob­ral vinicu zeme, a čo ob­ral, vhodil do veľkého lisu Božieho hnevu.

Bible21

19 Teh­dy ten an­děl vrhl svůj srp na zem, skli­dil víno země a vho­dil je do ve­likého lisu Božího hněvu.