RoháčekZjavenie14,16

Zjavenie 14:16

A ten, ktorý to sedel na ob­laku, hodil svoj srp na zem, a požatá bola zem.


Verš v kontexte

15 A iný an­jel vy­šiel z chrámu volajúc veľkým hlasom na toho, ktorý sedel na ob­laku, a hovoril: Pošli svoj srp a žni, lebo ti prišla hodina žať, pre­tože doz­rejúc uschlo žnivo zeme. 16 A ten, ktorý to sedel na ob­laku, hodil svoj srp na zem, a požatá bola zem. 17 A zase iný an­jel vy­šiel z chrámu, ktorý je na nebi, a mal aj on os­trý srp.

späť na Zjavenie, 14

Príbuzné preklady Roháček

16 A ten, ktorý to sedel na ob­laku, hodil svoj srp na zem, a požatá bola zem.

Evanjelický

16 A Ten, čo sedel na ob­laku, hodil svoj kosák na zem a zožal zem.

Ekumenický

16 A ten, čo sedel na ob­laku, hodil svoj kosák na zem a zem bola zožatá.

Bible21

16 Teh­dy ten, který seděl na ob­la­ku, mrš­til svůj srp na zem a země byla sklize­na.