RoháčekZjavenie14,12

Zjavenie 14:12

Tu je tr­pez­livosť svätých, tu tí, ktorí os­tríhajú pri­kázania Božie a vieru Ježišovu.


Verš v kontexte

11 a dym ich mučenia bude vy­stupovať na veky vekov. A nebudú mať od­počin­ku ani vod­ne ani vnoci, tí, ktorí sa klaňajú šel­me a jej ob­razu, a jest­li nie­kto prij­me znamenie jej mena. 12 Tu je tr­pez­livosť svätých, tu tí, ktorí os­tríhajú pri­kázania Božie a vieru Ježišovu. 13 A počul som hlas z neba, ktorý mi hovoril: Píš! Blaho­slavení mŕtvi, ktorí od­teraz zomierajú v Pánovi. Áno, tak hovorí Duch, aby si od­počinuli od svojich prác, a ich skut­ky na­sledujú s nimi.

späť na Zjavenie, 14

Príbuzné preklady Roháček

12 Tu je tr­pez­livosť svätých, tu tí, ktorí os­tríhajú pri­kázania Božie a vieru Ježišovu.

Evanjelický

12 V tom­to je tr­pez­livosť svätých , ktorí za­chovávajú pri­kázanie Božie a vieru v Ježiša.

Ekumenický

12 V tomto je tr­pez­livosť svätých, ktorí za­chovávajú Božie pri­kázania a vieru v Ježiša.

Bible21

12 Zde je za­po­tře­bí vy­trva­losti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy ví­ry.